De werking van warmtepompen

Een warmtepomp bestaat uit vier hoofdcomponenten die samen een hermetisch gesloten proces laten plaatsvinden:

  • een verdamper (warmtewisselaar lucht / koelvloeistof)
  • een compressor
  • een condensor (warmtewisselaar gas / zwembadwater)
  • een expansieventiel

De verdamper

Hierin bevindt zich een goedgekeurde koelvloeistof onder lage druk met een laag kookpunt. De buitenlucht verwarmt de koelvloeistof tot het kookpunt, de gasfase (damp) ontstaat. Het gas bereikt de compressor.

tBadhuis Warmtepomp Schema

De compressor

In de compressor zal het lage druk gas gecomprimeerd (samengedrukt) worden tot een hoge druk. Daardoor stijgt de temperatuur.

De condensor

In de condensor wordt de warmte van het gas afgegeven aan het koude voorbij stromende zwembadwater in een gescheiden circuit. De koude temperatuur van het zwembadwater doet het gas condenseren, zodat we terug de koelvloeistof bekomen. Die staat echter nog onder hoge druk.

Het expansieventiel

Met het expansieventiel zal de hoge druk verlaagd worden naar de oorspronkelijke lage druk. De koelvloeistof gaat weer naar de verdamper waar het proces opnieuw begint.